Partenerii principali

Andrese Elena

Dermatologie-Venerologie

Asistent universitar disciplina Dermato-Venerologie, UMF„Gr.T.Popa” Iași

 • Activitate clinică
 • Consultul şi supravegherea pacienţilor
 • Întocmirea de documente medicale
 • Participare la manifestări ştiinţifice
 • Doctorand în specialitatea Microbiologie
 • Bursier în cadrul Programului Operaţional Sectorial de Dezvoltarea Resurselor Umane intitulat “Program de excelență în cercetare doctorală și postdoctorală multidisciplinară în bolile cronice”, POSDRU/159/1.5/S/133377

Cursuri absolvite

 • Actualități în Epilepsie, Iași, UMF Iași, 15-19 martie 2010
 • Prezent și viitor în Dermatocosmetologie, Iași, UMF Iași, 18 iunie 2011
 • Afecțiuni dermatologice în practica curentă, Iași, UMF Iași, 27-28 mai 2012
 • Corticoterapia topică în practica curentă, Iași, UMF Iași, 4-5 iunie, 2013
 • Elemente de dermatopatologie aplicată, Iași, UMF Iași, 5-7 noiembrie, 2013
 • “Noi abordări terapeutice ale pacientelor informate. O nouă abordare teoretică și practică a diverselor probleme cu care se confruntă specialiștii în epoca modernă”, Iași, 10-11 martie, 2014
 • Ultrasonografia cutanată, Iași 11-12 mai 2014
 • “Abordarea și susținerea bolnavilor oncologici și non-oncologici de la aflarea diagnosticului, la starea terminală”, Iași, 5 mai-7 iunie 2014
 • Workshop european „Ultrasonografia cutanată- Derma Son”- cu obținerea de competență în echografie cutanată, Cluj-Napoca, 18 octombrie 2014

Participări Congrese, Conferințe

 • Cea de a III a Conferință Națională de Sarcoidoză, Iași, 7-8 mai 2011
 • Particularități de diagnostic și tratament în urgențele geriatrice, Onesti- Bacău 16-18 aprilie 2010
 • Conferința Națională de Dermatologie, Sinaia , 16-19 noiembrie 2011
 • Conferința de Dermatologie “Zilele Gh. Năstase”, Iași, 24-26 mai 2012
 • Simpozionul “Nutriția la pacientul oncologic”, Iași, 11-12 octombrie 2012
 • Al 4-lea Simpozion național de dermatopatologie cu participare internațională ”De la dermatoze inflamatorii la tumori cutanate”, Sibiu, 18-20 octombrie 2012
 • Congresul Național de Dermatologie, Cluj-Napoca, 24-27 octombrie 2012
 • Conferințele Institutului Regional de Oncologie Iași și Zilele Oncologiei Ieșene, ediția VIIIa, Iași, 22-24 noiembrie 2012
 • Conferința Moldo-Română de Dermatologie, Chișinău, 19 aprilie 2013
 • Conferința de Dermatologie “Zilele Gh.Năstase”, Iași 6-8 iunie, 2013
 • Congresul Național de Dermatologie, Târgu-Mureș 23-26 octombrie, 2013
 • Al V-lea Simpozion de Dermatopatologie, Iași, 7-9 noiembrie 2013
 • Conferințele Institutului Regional de Oncologie Iași, 21 -23 noiembrie 2013
 • Coferința națională a medicilor rezidenți- ReziDerma, Iași 7-9 martie, 2014
 • Al 5-lea Congres al Societății de Nutriție din România, Iași, 3 -4 aprilie 2014
 • Conferința de Dermatologie “Zilele Gh.Năstase, ediția XX”, Iași 8-10 mai, 2014
 • Conferințele Institutului Regional de Oncologie, Iași, 27 -30 noiembrie, 2014

Lista de lucrări ştiinţifice publicate şi comunicate

Lucrări publicate în reviste cotate ISI ca autor principal:

 • Gheucă Solovăstru L, Vâță D, Stătescu L, Constantin MM, Andrese E. Skin cancer between myth and reality, yet ethically constrained. Revista Română de Bioetică 2014; 2(12): 47-52.

Lucrări publicate în reviste CNCSIS B+ ca autor principal:

 • Gheuca Solovastru L, Vâță D, Stîncanu A, Ciubara AM, Andrese E. – The pshychosocial impact on patients with skin neoplasia. Bulletin of Integrative Pshychiatry. 2013; 3(58): 33-38.
 • Andrese E, Gheucă Solovăstru L, Țăranu T, Iancu LS. Epidemiological and pathological aspects of skin cancer in North East of Romania. Rev Med Chir Soc Med Nat Iași 2014; 118 (2): 457-462.
 • Gheucă Solovăstru L, Vâță D, Stătescu L, Andrese E. Pachydermodactyly- Role of local corticotherapy. Rev Med Chir Soc Med Nat Iași 2014;118(3):643-8.
 • Gheucă Solovăstru L, Vâță D, Stătescu L, Andrese E. The psychiatric burden of chronic dermatological diseases. Bulletin of Integrative Pshychiatry. 2014; 3(62): 31-43.
 • Andrese E, Gheucă Solovăstru L, Dimofte G, Ferariu D, Porumb V, Vâță D, Iancu LS. Blastic plasmacytoid dendritic cell neoplasm- a rapidly evolving entity. Rev Med Chir Soc Med Nat, Iași 2015; 119 (2): 379-383.
 • Porumb V, Cozorici A, Andrese E, Makkai-Popa S, Luncă S, Dimofte G. Palliative treatment of malignant esophagopulmonary fistulas with covered self-expandable metallic stents (SEMSS). A single center experience. Rev Med Chir Soc Med Nat, Iași 2015; 119(2): 425-430.

Lucrări prezentate- congrese, conferințe

 • CU ȘI DESPRE FOTO PROTECȚIE – Conferința de dermatologie, Iași, 24-26 mai, 2012, Andrese E, Stîncanu A, Vața D, Solovăstru L
 • INCONTINENTIA PIGMENTI ( Sdr.Bloch Sulzberger)-Conferința de dermatologie, Iași, 6-8 iunie 2013, Andrese E, Solovăstru L, Vâță D
 • CARCINOM BAZOCELULAR TEREBRANT- Conferința națională a medicilor rezidenți- ReziDerma, Iași 7-9 martie, 2014, Solovăstru L, Andrese E
 • EVOLUȚIA NEOPLAZIEI CUTANATE IN ULTIMII 10 ANI, IN CENTRUL UNIVERSITAR IAȘI- Conferința de dermatologie, Iași, 8-10 mai 2014, Andrese E, Solovăstru L, Vâță D, Iancu LS

Coautor carte – “Clinical diagnosis in Dermatology”, Autor – Laura Gheucă Solovăstru, Editura “UMF Gr.T.Popa” Iași, 2014

Andrese Elena